News

Latest News

ICYMI: Rubio Joins Kudlow

U.S. Senator Marco Rubio (R-FL) joined Kudlow to discuss terrorists crossing the southern border, the conservative case for industrial policy, and more. Watch the full interview on YouTube and Rumble. On the senator’s recent op-ed about terrorists crossing the...

read more

Next Week: Rubio Staff Hosts Mobile Office Hours

U.S. Senator Marco Rubio’s (R-FL) office will host in-person Mobile Office Hour next week to assist constituents with federal casework issues in their respective local communities. These office hours offer constituents who do not live close to one of Senator Rubio’s...

read more

During Official Trip to Port-Au-Prince, Rubio Meets with Haitian President Moïse, Members of the Business Community and Civil Society

Mar 20, 2019 | Press Releases

Miami, Florida— U.S. Senator Marco Rubio (R-FL) yesterday met with Haitian President Jovenel Moïse, Senate President Carl Murat Cantave, President of the Chamber of Deputies Gary Bodeau, U.S. Ambassador to Haiti Michele J. Sison, U.N. Special Representative of the Secretary General Helen LaLime, U.N. Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH) Police Commissioner Serge Therriault, Haitian National Police Director General Michel-Ange Gedeon, members of local Haitian political parties, and members of the Haitian business community and civil society to discuss the ongoing situation in Haiti. During his trip, Rubio highlighted the importance of constructive and inclusive dialogue from all parties. The Senator also expressed the importance of holding elections in the country and his continued support for the Haitian National Police, as well as respect for the rule of law and democracy.

Rubio is Chairman of the Senate Foreign Relations Subcommittee on Western Hemisphere, Transnational Crime, Civilian Security, Democracy, Human Rights, and Global Women’s Issues.

         
SENATÈ RUBIO RANKONTRE AVÈK PREZIDAN AYISYEN-AN MOISE, MANM SEKTÈ BIZNIS AK MANM SOSYETE SIVIL YO PANDAN YON VWAYAJ OFISYÈL LI FÈ NAN PÒTOPRENS.

Miyami, Florid- Senatè Ameriken an Marco Rubio (Repibliken nan Florid) te rankontre jodi-a avèk Prezidan Ayisyen-an Jovenel Moise, Prezidan Sena-a Carl Murat Cantave, Prezidan Chanm Depite-a, Gary Bodeau, Anbasadè Ameriken nan Peyi Dayiti-a Michele J. Sison, Reprezantan Espesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini-an Helen La Lime, Komisè Polis Misyon Nasyonzini pou Apiye Lajistis an Ayiti (MINUJUSTH), Serge Therriault, Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti-a, Michel-Ange Gédéon, manm pati politik Ayisyen yo, manm sektè biznis an Ayiti yo, epi ak manm sosyete sivil yo, pou te diskite sou jan sitiyasyon-an ap deroule nan Peyi Dayiti. Pandan vwayaj li-a, Rubio mete aksan sou enpòtans pou genyen yon dyalòg konstriktif ak enklizif ant tout pati yo. Senatè a te eksprime tou enpòtans pou eleksyon yo fèt nan peyi-a epi reyafime sipò li bay Polis Nasyonal Dayiti-a, ak respè pou eta de dwa ak demokrasi.

Senatè Rubio se Prezidan Soukomite Relasyon ak Peyi Lòt Bò Dlo pou emisfè lwès la, Soukomite Krim Entènasyonal, Soukomite Sekirite pou tout Sitwayen, Soukomite pou Demokrasi ak Dwa Moun, epi li nan Soukomite Pwoblèm Fanm ap konfronte an jeneral.

Photos courtesy of Senator Rubio’s office.
Foto sa yo se koutwazi Biwo Senatè Marco Rubio
 
Rubio meets with Haitian President Jovenel Moïse
Senatè Rubio tap rankontre avèk Prezidan Ayisyen-an, Jovenel Moise
      
Rubio meets with Senate President Carl Murat Cantave and Chamber of Deputies President Gary Bodeau
Rubio rankontre Prezidan Sena-a, Carl Murat Cantave ak Prezidan Chanm Depite-a, Gary Bodeau
      
Rubio meets with U.S. Embassy team and Ambassador to Haiti Michele J. Sison
Senatè Rubio tap rankontre avèk Anbasadè Ameriken nan Peyi Dayiti-a, Michele J. Sison.
     
Rubio meets with a group of U.S. Marines at the U.S. Embassy in Haiti
Rubio rankontre ak yon gwoup Merin Ameriken nan Anbasad Etazini an Ayiti
       
Rubio meets with UN Special Representative of the Secretary General Helen LaLime, MINUJUSTH Police Commissioner Serge Therriault, Haitian National Police Director General Michel-Ange GedeonRubio rankontre ak Reprezantan Espesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini-an Helen La Lime, Komisè Polis Misyon Nasyonzini pou apiye lajistis an Ayiti (MINUJUSTH), Serge Therriault, ak Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti-a, Michel-Ange Gédéon
 

Rubio meets with U.S. Ambassador Michele Sison and local Haitian political party leadersRubio rankontre ak Anbasadè Etazini an Ayiti, Michele Sison ak lidè pati politik Ayisyen yo.    
Rubio meets with members of the Haitian civil society and business communitySenatè Rubio rankontre avèk manm nan Sosyete Sivil an Ayiti yo.